ŚWIĘTOKRZYSKA GOLGOTA

(fragment oratorium pod tym samym tytułem)

...A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie,
Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił...


Księga Rodzaju 2,8
Powstał człek z tchnienia Boga i błota
By mógł dobro nieść, ku Bożej chwale
Jezus...i Świętokrzyska Golgota
Łysa Góra i Krzyż z Jeruzalem...

Miast mirry, kadzidła i złota
Był Krzyż i był płacz Magdaleny
Na miejsce zwane Golgotą
Krzyż dźwigał Szymon z Cyreny

Powstał człek z tchnienia Boga i błota
By pobłądzić mógł, ku Bożej chwale
Jezus...i Świętokrzyska Golgota
Łysa Góra i Krzyż z Jeruzalem...

Golgota z Kalwarią jednakie
Dwa słowa a tak samo bolą
Ten Szymon był tylko wieśniakiem
Co krzyż poniósł wracając z pola

Powstał człek z tchnienia Boga i błota
By miłować mógł, ku Bożej chwale
Jezus...i Świętokrzyska Golgota
Łysa Góra i Krzyż z Jeruzalem...

Kalwaria to jest łysa skała
Do skały się krzyż ciągle zbliżał
By słowo wypełnić się miało
I w krzyżu żyć... Świętego Krzyża

Powstał człek z tchnienia Boga i błota
Powstał świat cały, ku Bożej chwale
Jezus...i Świętokrzyska Golgota
Łysa Góra i Krzyż z Jeruzalem...

Słowa Zbigniew Książek, muzyka Piotr Rubik
TRZY KRZYŻE

(fragment oratorium "Świętokrzyska Golgota")

"...Bo zgryzota trawi me życie, a wzdychanie - moje lata..."

Księga Psalmów 31,11

Jezu Chryste a nasz Panie
Miej nad nami zmiłowanie
Dzieląc włos na cztery ćwierci
Człek człowieczej szuka miary
W Krzyżu Życia, w Krzyżu Śmierci
W Krzyżu swej wątpiącej wiary...

Jezu Chryste a nasz Panie
Miej nad nami zmiłowanie
Wilczych zębów sztandar wznieśmy
Bo choć wciąż nienasyceni
Choć zwycięscy to jesteśmy
Krzyżem śmierci przerażeni

Jezu Chryste a nasz Panie
Miej nad nami zmiłowanie
Skibą zmarszczki czoła zdobi
Największego ślad odkrycia
Żeśmy w zdrowiu i w chorobie
Krzyżowani krzyżem życia

Jezu Chryste a nasz Panie
Miej nad nami zmiłowanie
Krzyż najcięższy spośród wszystkich...
Krzyż niewiedzy, co się stanie
Gdy pod żebrem żar ogniska
Zgaśnie i człek żyć przestanie

Jezu Chryste a nasz Panie
Miej nad nami zmiłowanie
Dzieląc włos na cztery ćwierci
Człek człowieczej szuka miary
W Krzyżu Życia, w Krzyżu Śmierci
W Krzyżu swej wątpiącej wiary...

Jezu Chryste a nasz Panie
Miej nad nami zmiłowanie...

Słowa Zbigniew Książek, muzyka Piotr Rubik

Powrót